Slide Slide Slide Slide Slide Slide Slide Slide Slide Slide Velux Ankara projesi Ankara’nın en önemli karma kullanım projelerinden birisini oluşturmaktadır. Karma kullanım projelerinde son yıllarda öne çıkan konu mekân kalitesi ve mekanda bulunan insanlara sağlanan çevresel imkanların niteliğidir. Bu proje alışılagelmiş karma kullanım projelerinden özellikle peyzaj yaklaşımıyla büyük oranda farklılaşmaktadır. “Yaşam alanı” konsepti projenin temel yaklaşımını oluşturmaktadır. Ticaret yapılarının bulunduğu bölge adeta geçmişteki sokak kültürünün bir parçası olarak ele alınmıştır. Sokak ticareti ile birlikte günlük yaşam sokakta devam etmekte, insanların sosyalleşebildikleri, sohbet edebildikleri, güven içerisinde zaman geçirebildikleri mekan ve meydanlara dönüşmektedir. Burada önemli olan mekâna yabancılaşmamaktır. Bunu sağlamak için insan ölçeğinde kent mobilyaları ile aydınlatma yaklaşımı ve döşeme malzeme seçimleri dikkate alınmıştır. Sokak ticaretine vista veren konut bloklarında ise yaşamın içinde var olmak ve huzurlu bir kentsel mekân ortamında bulunmak hissiyatı önemsenmiştir.


Oktan Nalbantoğlu

ON Tasarım